تبلیغات
:) - فیلم های کره ای که تا حالا دیدم:)
فیلم های کره ای که تا حالا دیدم:
شکارچی شهر(سر) 

افسانه دریای ابی(سر)َ

پسران برتر از گل(سر)

وارثان(سر)

پزشکان(سر)

صداتو میشنوم(سر)

تو زیبایی(سر)

وقتی که تو خواب بودی(سر)

دبلیو(سر)

پینوکیو(سر)

اولین بوسه برای هفتمین بار(سر)

بوسه شیطنت امیز(سر)

شکارچیان بخشش(س)

دکتر غریبه(سر)

مدرسه2013(سر)

ضربه عالی 3(سر)

شنای بدون نفس(س)

باغ مخفی(سر)

عشق بی پروا(سر)

\